BİLDİRİ KİTABI

Değerli Bilim İnsanları;


17-20 Haziran 2021 tarihleri arasında Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (IGSCONG`21) online sunumlu olarak düzenlenecektir. Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, bilim insanlarını, akademik personeli, eğitmenleri, sivil toplum kuruluşlarını, özel sektör temsilcilerini ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirerek teorik ve pratik bilgileri bilimsel bir çerçevede paylaşmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

  • Fen Bilimleri

  • Sosyal Bilimler

  • Eğitim Bilimleri 

  • İktisadi ve İdari Bilimleri

  • Mühendislik 

  • Sağlık Bilimleri 

  • Ziraat 

  • Uygulamalı Bilimler 

  • Mimarlık

  • Spor Bilimleri

 

alanlarında yapılan bilimsel ve lisansüstü çalışmaların sunulması ve tartışması için multidisipliner bir buluşma imkanı sağlayacaktır. Kongremize Türkçe veya İngilizce dillerindeki özet ya da tam metin çalışmalar gönderilebilir. (Tam metin bildiri zorunluluğu yoktur). Gönderilen çalışmalar, hakem değerlendirmesinden geçecek ve yayınlanması uygun görülenleri sunumu yapıldıktan  sonra pdf olarak bildiri kitapçığında yayınlanacaktır.

Not: Kongremiz güncel doçentlik kriterlerine uygundur.   

afiş.jpg
afiş.jpg